Career

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

 • อัตรา: 15,000 - 50,000
 • แผนก: ฝ่ายขายและการตลาด
 • สวัสดิการ:
  1. เงินเดือน
  2. คอมมิชชั่น
  3. ค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าโทรศัพท์
  4. เสื้อยูนิฟอร์ม
  5. ประกันสุขภาพ
  6. คอร์สอบรม
  7. ทริปท่องเที่ยวประจำปีอ่านต่อ

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

 • อัตรา: 15,000 - 20,000
 • แผนก: ฝ่ายปฏิบัติการ
 • สวัสดิการ:
  1. เงินเดือน
  2. โบนัส, เบี้ยขยัน
  3. ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ
  4. เสื้อยูนิฟอร์ม
  5. คอร์สอบรมต่างๆ
  6. ทริปเที่ยวประจำปีของบริษัท


อ่านต่อ