เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอสบา จำกัด

ESBA เราจำหน่ายเม็ดพลาสติกและนำเสนอแนวทางการลดต้นทุนให้กับลูกค้ามากกว่า 12 ปี ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ บรรจุภัณฑ์ และของใช้ในครัวเรือน เราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นพลาสติกเชิงสร้างสรรค์ในอาเซียน

พันธกิจ

กลุ่มลูกค้า

เข้าใจความต้องการของลูกค้า นำเสนอสินค้าและบริการที่เหมาะสม

พันธมิตรทางธุรกิจ

สร้างความมั่นใจกับคู่ค้าทางธุรกิจและพัฒนาความร่วมมือระยะยาวบนพื้นฐานของความไว้วางใจและผลประโยชน์ร่วมกัน

พนักงานของเรา

สร้างทีมที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถพร้อมกับความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของกิจการ และให้ผลตอบแทนตามประสิทธิภาพของการทำงาน

กลุ่มผู้ถือหุ้น

สร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสมและยั่งยืน

ด้านสังคม

ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตามข้อบังคับอุตสาหกรรม

Milestone

2006

Established as a trading company

2007

Expanding business in E&E industry

2009

Increase register capital to be 11 Million Baht

2010

Invest in ERP system (Winspeed)

2011

Expanding business in Packaging industry

2012

Start AS GF compound for E&E and Black Master batch

2013

Buy a new office in Suksawat Road

Start PP compound for E&E industry

2014

Start HIPS and ABS compound

พันธมิตรทางการค้า